קרא עוד

Atem אישי לבית

Perfect 16 למשרד

HealthPro 250 לבתי חולים

DentalPro למרפאות שיניים

GC / GCX MultiGas למעבדות

GC / GCX MultiGas לבתי מלון

GC / GCX MultiGas לטיפול בלייזר

HealthPro 100/150/250 אישי ולבית

HealthPro 250 למשרד

Atem אישי למשרד

CleanRoom H13 /100/250 לבתי חולים

HealthPro 250 לבתי ספר

CleanRoom H13 /100/250 למעבדות

CleanZone SL לבתי מלון

Atem Car אישי

GC / GCX MultiGas אישי ולבית

GC / GCX MultiGas למשרד

HealthPro 250 למרפאה

CleanZone 5000 לבתי חולים

CleanZone SL לבתי ספר

CleanZone 5000 למעבדות

Perfect 16 לבתי מלון

Atem Car אישי למשרד

Perfect 16 אישי ולבית

CleanZone SL למשרד

GC / GCX MultiGas למרפאות

CleanZone SL לבתי חולים

HealthPro 250 למעבדות

HealthPro 250 לבתי מלון

HealthPro 250 לטיפולי לייזר

ל ק ו ח ו ת    ש ל נ ו

1/10