למשרד

לאיכות האוויר במשרד השפעה על תפקודי העובדים, יעילותם ושביעות רצונם. לא אחת, הזמן שעובד נמצא במשרד רב מזה שהוא נמצא מחוצה לו. 

מקורות זיהום האוויר במשרד הם שילוב של זיהום אוויר חיצוני כמו הסביבה העירונית, הקרבה לצירים ראשיים ותחנות הסעה, הקרבה לאזורי תעשייה או לשדות חקלאיים מרוססים, עם הזיהומים שמקורם בתוך המשרדים בדמות תחזוקה לקויה של מערכות האוויר החוזר, חומרי הבנייה והצבע, הפקסים, מכונות הצילום ומדפסות הלייזר הפולטים חלקיקים וגזים. לכך יש להוסיף את תסמונת "הבניין החולה" שעל פי נתוני משרד העבודה האמריקאי עולים למשק כ- 2% תוצר. תסמונת "הבניין החולה" מאופיינת בהימצאותם של תרכובות אורגניות נישאות אוויר ( VOC ) ובאה לידי ביטוי אצל העובד עם הופעתם של כאבי ראש, קשיי נשימה ועייפות.
IQAir מציעה מגוון פתרונות לטיפול בזיהום האוויר שמקורו במשרד.

ל ק ו ח ו ת    ש ל נ ו

1/10