למעבדות

אוויר נקי במעבדות הוא עניין קריטי בהקשר לבריאותם של העובדים ולתוצאות המחקרים שלהם.

הצורך בסילוק מזהמים נשאי אוויר בסביבת המעבדה והחדרים הנקיים חיוני ביותר.

בעוד מזהמים הנמצאים על גבי משטחים ניתנים לסילוק ע"י חומרי חיטוי, מזהמים נשאי אוויר ופטוגנים דורשים מטהרי אוויר בדרגה רפואית עם מסננים בעלי טווח סינון רחב.

שני הגורמים החשובים המתייחסים לטיהור האוויר במעבדות הם יעילות מערכת הטיהור כנגד המזהמים המאפיינים את המעבדה ויכולת המטהר לבצע את "העבודה" ביחס לגודל המעבדה.

IQAir עומדת בתנאים לטיפול בשני הגורמים. תחילה ע"י הגדרת המזהמים, אם מקורם בחלקיקים או בגזים או שנהם יחדיו , ובחירת המכשיר העונה על גודל השטח המטוהר.

מעבדות רפואיות בבתי החולים בוחרות ב IQAir משום מומחיותה בטיהור האוויר והטכנולוגיות שהיא מעמידה לרשותן בהיותה IQAir  מובילה עולמית במתן פתרונות טיהור האוויר.
ל IQAir יכולת מוכחת לטיהור אוויר מחלקיקים שגודלם קטן מ- 0.3 מיקרון. הבידול של IQAir ממרבית מטהרי האוויר האחרים הוא ביכולת המוכחת לטהר באמת וביעילות את האוויר ממזהמים , מחלקיקים ו/או מגזים.

בעוד מסנן Hepa סטנדרטי מסוגל לטהר את האוויר מחלקיקים שגודלם עד 0.3 מיקרון, מסנן ה IQAir - HyperHepa מסנן ביעילות מוכחת חלקיקים שגודלם 0.003 מיקרון (החלקיק הקיים הקטן ביותר). זהו נתון קריטי בהתייחס לעובדה שגודלם של מרבית הווירוסים נמצא מתחת ל- 0.3 מיקרון.

ל ק ו ח ו ת    ש ל נ ו

1/10