לבתי ספר

איכות האוויר בבתי הספר

איכות האוויר בבתי הספר משפיעה על בריאותם של התלמידים ויכולת הלמידה שלהם. יצירת אוויר נקי ותחזוקתו במסגרת בתי הספר היא אתגר. IQAir נתנה את דעתה וצברה ניסיון רב בתחום זה.

ילדים פגיעים במיוחד לרעלים נשאי אוויר. לא זו בלבד שקצב הנשימה מהיר ביחס למשקל גופם, התפתחות הראות שלהם מושפעת מזיהום האוויר. החשיפה המוקדמת לזיהום האוויר מתבטאת מאוחר יותר בחייהם בירידה בתפקודי הריאה. לכן אנו עדים לעליה בדיווחים על אסטמה והשלכותיה שהבולטת שבהן מתבטאת בהעדרויות מבתי הספר. הצורך בטיהור אוויר בבתי הספר כאמצעי לשיפור הזכרון, יכולת החשיבה וריכוז התלמידים עומדים ביסוד הצורך בטיהור אוויר.

מטהרי אוויר מומלצים

ל ק ו ח ו ת    ש ל נ ו

1/10