HealthPro 100/150/250 אישי ולבית

Healthpro 100     מחיר: 4,625 ש"ח

מסדרת הבריאות האישית לטיהור אוויר מחלקיקים כאבקנים, נבגי עובש ,הפרשות הקרדיט, אלרגנים שמקורם בקשקשים של חיות מחמד, וירוסים וחיידקים. כל החלקיקים בגודל 0.3 מיקרון מטוהרים באמצעות מסנן ה- Hepa הראשון (1) וחלקיקים שגודלם עד 0.003 מיקרון מטוהרים בשלב השני (2) במסנן ה- HyperHepa . ה- HealthPro100 אידאלי לסובלים מאלרגיה ואסטמה כתוצאה מנשימת חלקיקים. אך אינו מיועד לטיהור אוויר מגזים, ריחות ותרכובות אורגניות נישאות אוויר (VOC ).

מרחב היישומים: בית, משרד, בתי מלון וכד'.


HealthPro 150     מחיר: 4,846 ש"ח

מסדרת הבריאות האישית לטיהור אוויר מחלקיקים כאבקנים, נבגי עובש, הפרשות הקרדיט, אלרגנים שמקורם בקשקשים של חיות מחמד, ווירוסים וחיידקים. כל החלקיקים בגודל 0.3 מיקרון וכן גזים וריחות מטוהרים באמצעות מסנן (1) ה- Hepa PriMax MG   . חלקיקים שגודלם עד 0.003 מיקרון, מטוהרים בשלב השני (2) במסנן ה- HyperHepa  . ה- HelathPro 150 אידאלי לסובלים מאלרגיה ואסטמה כתוצאה מנשימת חלקיקים וגזים שמוקרם בסביבה הביתית.

מרחב היישומים: בית, משרד, בתי מלון, בתי אבות וכד'.


HealthPro 250     מחיר 6,040 ש"ח

מטהר האוויר המושלם לסובלים מאסטמה ואלרגיה והמתאים לכל מרחבי היישומים. מעניק טיהור אוויר ברמה של 99.99% חלקיקים עד 0.3 מיקרון כאבקנים, נבגי עובש, הפרשות הקרדיט, אלרגנים שמקורם בקשקשי חיות מחמד, ווירוסים וחיידקים באמצעות מסנן (1) ה- Hepa  הראשוני . חלקיקים עד 0.003 מיקרון יטוהרו ברמה של 99.95% באמצעות מסנן (3) ה-  HyperHepa  . גזים, ריחות , תרכובות אורגניות נישאות אוויר, תרכובות כימיות וכימיקלים למיניהם יסוננו בתהליך ספיחה וחמצון מבוסס אלומינה באמצעות מסנן (2) ה-V5-Cell הנושא פחם פעיל.  

ה- HealthPro 250 מוכתר בקביעות כל שנה כקנייה הטובה ביותר ע"י ה- Best Buy האמריקאי.

מרחב היישומים: כולם
 iqair Healthpro 100 / 150 / 250מטהר אוויר

מאפיינים

אספקת אוויר ב- 320 מעלות על מנת לספק אוויר נקי ליותר כיוונים בו זמנית

תמהיל מסננים משתנה  על מנת לשלוט על טווח מזהמים רחב יותר 

החלפת מסננים  קלה ומהירה

הפעלה נוחה באמצעות פנל עליון או שלט אלחוטי

מיקום המאוורר בין המסננים מפחית משמעותית את הרעש

מנוע חסכוני 

איכות שוויצרית בלתי מתפשרת

ל ק ו ח ו ת    ש ל נ ו

1/10